Käyttöehdot ja -ehdot

Käyttöehdot ja -ehdot

Tämän verkkosivuston omistaa ja sitä ylläpitää ParasKlinikka.com. Tämä asiakirja sisältää käyttöehdot (jäljempänä “sopimus”), ja se muodostaa tämän sivuston kävijän/käyttäjän (jäljempänä “käyttäjä”) ja ParasKlinikka.com:n (jäljempänä “BestClinic”) välisen oikeudellisen sopimuksen.

Edellytyksenä sille, että käyttäjä voi käyttää tämän sivuston työkaluja, toimintoja ja tietoja, on, että käyttäjä lukee, ymmärtää ja suostuu noudattamaan kaikkia tässä sopimuksessa olevia ehtoja. Pelkästään tämän sivuston toimintojen ja työkalujen käyttäminen tai minkä tahansa tiedon, tekstin tai grafiikan katseleminen merkitsee kuitenkin sitä, että käyttäjä on jo lukenut ja ymmärtänyt tämän sopimuksen ja suostuu noudattamaan sitä. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä, hänen on välittömästi poistuttava tältä sivustolta ja lopetettava täällä tarjottujen työkalujen, toimintojen ja tietojen käyttö.

BestClinic pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä sopimusta ilman, että siitä ilmoitetaan käyttäjille. Näin ollen joka kerta, kun käyttäjä käyttää tätä sivustoa, hän on vastuussa siitä, että hän tutustuu tähän sopimukseen kaikkien päivitysten, muutosten, muutosten ja tarkistusten osalta, joihin käyttäjän katsotaan automaattisesti sitoutuvan.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustolla saatavilla olevia tietoja, palveluja ja työkaluja puhtaasti henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Sivuston tarkoitus ja vastuun rajoittaminen

BestClinic on verkkosivusto, jolla etsitään ja vertaillaan sairaaloita, klinikoita ja yksittäisiä lääkäreitä (“lääketieteelliset palveluntarjoajat”) eri puolilta maailmaa ja yhdistetään käyttäjät näihin lääketieteellisiin palveluntarjoajiin esimerkiksi lääketieteen, kauneudenhoidon ja hammashoidon / hammaslääketieteellisten hoitojen / toimenpiteiden osalta. Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä useisiin lääketieteellisiin palveluntarjoajiin tarpeidensa mukaan, ja lääketieteellisille palveluntarjoajille tarjotaan foorumi, jolla he voivat markkinoida palvelujaan käyttäjille.

BestClinic tarjoaa tämän sivuston kautta ainoastaan yleisiä tietoja, tietoja ja tilastoja lääketieteellisestä matkailusta, terveydenhuollosta ja maailmanlaajuisesti saatavilla olevista lääketieteellisistä palveluista joko suoraan lääketieteellisiltä palveluntarjoajilta tai yksinkertaisen hakuprosessin kautta, jossa haetaan tietoja, tietoja ja tilastoja, jotka ovat jo saatavilla lääketieteellisen palveluntarjoajan verkkosivustolla. BestClinic ei palkkaa yhtään lääketieteellistä palveluntarjoajaa ja suosittelee, että käyttäjät tekevät omat tutkimuksensa/varmistuksensa ennen kuin ottavat suoraan yhteyttä lääketieteellisiin palveluntarjoajiin.

BestClinic pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen ajantasaista tietoa, tietoja ja tilastoja lääketieteellisestä matkailusta. Tämän verkkosivuston sisältöä eivät kuitenkaan välttämättä ole tarkistaneet tai laatineet lääketieteen ammattilaiset, eikä sen tarkoituksena ole korvata rekisteröidyltä lääketieteen ammattilaiselta saatuja neuvoja. Tämän sivuston sisältämiä tietoja, tietoja tai tilastoja ei saa käyttää itsediagnoosiin tai terveysongelmien tai sairauksien hoitoon. BestClinic ei ole vastuussa mistään tiedoista, jotka ovat epätarkkoja, epätäydellisiä, virheellisiä tai harhaanjohtavia.

BestClinic ei tarjoa terveydenhuolto- tai lääkäripalveluja. Se ei anna henkilökohtaisia lausuntoja tai lääketieteellisiä neuvoja siitä, ovatko käyttäjät oikeutettuja mihinkään lääketieteelliseen tai terveydenhuollon hoitoon tai palveluun. Se ei takaa tällä sivustolla olevien yleisten tietojen, tilastojen ja tietojen oikeellisuutta, eikä se myöskään takaa tällä sivustolla mainittujen terveydenhuolto- tai lääketieteellisten palvelujen tarjoajien olemassaoloa, pätevyyttä, palvelun laatua tai pätevyyttä.

Käyttäjä vastaa itse omien tutkimustensa tekemisestä kaikkien mainittujen terveydenhuollon tarjoajien tai lääketieteellisten palvelujen tarjoajien olemassaolosta, pätevyydestä, palvelun laadusta tai pätevyydestä sekä lääketieteellistä matkailualaa koskevien tietojen, tietojen tai tilastojen validoinnista. Käyttäjä pitää BestClinicin vahingoittumattomana ja vapauttaa BestClinicin kaikesta vastuusta vahingoista, menetyksistä tai vammoista, joita Käyttäjä tai muu henkilö, joka on mahdollisesti saanut Käyttäjältä tietoja tällä sivustolla julkaistuista tiedoista, tiedoista tai tilastoista tai täällä mainitulta terveydenhuollon tai lääketieteellisten palvelujen tarjoajalta saadusta palvelusta tai hoidosta, on voinut kärsiä. BestClinic ei ole vastuussa mistään terveys- tai lääketieteellisistä palveluista tai hoidosta, joita Käyttäjä voi saada miltään tällä sivustolla mainitulta henkilöltä, yhteisöltä tai yritykseltä.

Palvelut, joita ei tarjota

 1. BestClinic ei työllistä lääketieteen ammattilaisia, eikä se keskustele tai anna neuvoja lääketieteelliseen hoitoon liittyvistä asioista käyttäjien tai lääketieteellisten palvelujen tarjoajien kanssa.
 2. BestClinic ei osallistu käyttäjien ja lääketieteellisten palveluntarjoajien välisiin liiketoimiin verkkosivustoa käyttäen. Vastuu tapaamisten hallinnoinnista ja asiaankuuluvien palvelujen tarjoamisesta on yksinomaan asianomaisella lääkärin palveluntarjoajalla.
 3. BestClinic ei voi valvoa lääketieteellisen hoidon tarjoajien antamia tietoja tai BestClinicin Internetistä hankkimia ja verkkosivustolla saataville asetettuja tietoja. BestClinic ei takaa tai tue minkään lääketieteellisen palveluntarjoajan aitoutta, laatua, turvallisuutta tai laillisuutta tai minkään lääketieteellisen palveluntarjoajan tarjoamia tai väitettyjä palveluja, minkään lääketieteellisten palveluntarjoajien luettelon tai annettujen tietojen tarkkuutta tai minkään lääketieteellisen palveluntarjoajan kykyä toteuttaa jokin liiketoimi.

Tarjotut palvelut

 1. BestClinic on verkkosivusto käyttäjille, jotka etsivät lääketieteellisiä palveluja eri puolilla maailmaa sijaitsevilta lääketieteellisiltä palveluntarjoajilta. BestClinic helpottaa käyttäjien ja lääketieteellisten palveluntarjoajien välistä yhteyttä verkkosivustonsa tai erityisen potilastuen kautta.
 2. BestClinic kerää tietoja lääketieteellisiltä palveluntarjoajilta maailmanlaajuisesti niiden tiloista ja palveluista sekä lukuisilta julkisesti saatavilla olevilta verkkosivustoilta. Käyttäjät voivat tutustua näihin tietoihin verkkosivustolla, ja näiden tietojen tarkoituksena on yksinkertaisesti auttaa tekemään päätös lääketieteellisen palveluntarjoajan valinnasta. Kun BestClinic valitsee lääketieteellisen palveluntarjoajan, BestClinic helpottaa yhteydenpitoa käyttäjän ja lääketieteellisen palveluntarjoajan välillä joko välittämällä käyttäjän tiedot lääketieteelliselle palveluntarjoajalle (“Verkkosivupalvelu”) tai antamalla käyttäjälle lääketieteellisen palveluntarjoajan yhteystiedot. BestClinic tekee ehdotuksia vaihtoehtoisista lääketieteellisistä palveluntarjoajista, jotka tarjoavat samoja palveluja samassa paikassa. Jos käyttäjä haluaa keskustella asiasta myös heidän kanssaan, BestClinic välittää käyttäjän tiedot ehdotetuille lääketieteellisille palveluntarjoajille.
 3. Käyttäjät voivat yksinkertaisesti halutessaan selata verkkosivustoa nähdäkseen, mitä BestClinicillä on tarjota. Tällöin vain osa näiden käyttöehtojen määräyksistä koskee verkkosivuston käyttöä, eivätkä muut määräykset ole relevantteja.

Sivuston käyttöä koskevat säännöt

Sivuston käyttäjät eivät saa :

 1. Rikkoa minkään lainkäyttöalueen, osavaltion tai maan lakeja vieraillessaan sivustollamme tai käyttäessään mitään tällä sivustolla saatavilla olevaa työkalua;
 2. Ahdistella tai hakata ketään käyttäjää;
 3. Julkaista mitään tietoja, merkintöjä, pyyntöjä, vieraskirjamerkintöjä jne., joita BestClinicin yksinomaisen ja ehdottoman harkinnan ja mielipiteen mukaan voidaan pitää säädyttömänä, säädyttömänä, herjaavana, loukkaavana tai vihamielisenä;
 4. Viruksen lataaminen palvelimelle, riippumatta siitä, aiheuttaako virus vahinkoa BestClinicille tai BestClinicin käyttäjille;
 5. Siirtää, varastaa tai muutoin hankkia luvaton pääsy tietoihin, tietoihin tai materiaaleihin tämän verkkosivuston kautta tai sitä kautta, mikä voi olla minkä tahansa lain tai asetuksen vastaista millä tahansa lainkäyttöalueella;
 6. Käyttää mitään skriptejä tai automaattisia robotteja pääsemään käsiksi, kopioimaan tai manipuloimaan mitään tällä sivustolla tarjottua sisältöä;
 7. Esiintyä henkilönä tai oikeushenkilönä tai vääristellä yhteytenne johonkin muuhun henkilöön tai oikeushenkilöön;
 8. Sijoittamaan tälle sivustolle omaa tai kolmannen osapuolen mainosmateriaalia tai myynninedistämissisältöä;
 9. Sivuston käyttäminen millään tavalla, jonka tarkoituksena on sivuston keskeyttäminen, vahingoittaminen tai käytöstä poistaminen, ylikuormittaminen tai muuttaminen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, palvelimien täyttäminen pyynnöillä;
 10. Yritä kiertää, korruptoida, purkaa, muokata tai muulla tavoin häiritä sivustoa tai sen sisältöä;
 11. Käyttää sivustoa tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai heikentää sivustoa millään tavalla tai häiritä minkä tahansa muun osapuolen mahdollisuutta käyttää sivustoa ja nauttia siitä.

Kaikkien tämän sivuston käyttäjien on oltava täysi-ikäisiä omalla lainkäyttöalueellaan tai alkuperämaassaan. Kaikkien täysi-ikäisten käyttäjien on välittömästi poistuttava sivustolta ja lopetettava tällä sivustolla tarjottujen työkalujen, toimintojen ja tietojen käyttäminen, paitsi jos kyseinen vieraileva käyttäjä on vanhempansa tai laillisen huoltajansa valvonnassa, jolloin vanhempi tai laillinen huoltaja on vastuussa tämän sivuston sopimattoman sisällön suodattamisesta.

BestClinic voi julkaista sääntöjä, ohjeita tai käytäntöjä tässä sopimuksessa esitettyjen lisäksi. Kun tällaisia uusia tai täydentäviä asiakirjoja julkaistaan, näistä ehdoista tulee välittömästi osa tätä sopimusta, ja niiden katsotaan automaattisesti sitovan käyttäjiä.

Varoitus

BestClinic ei voi henkilökohtaisesti tarkistaa kaikkia tällä sivustolla mainittuja terveydenhuollon tarjoajia, tarjottuja palveluja ja hoitohenkilökuntaa, vaikka se parhaansa mukaan pyrkiikin tekemään niin. Näin ollen BestClinicillä ei ole tietoa tai vastuuta tällä sivustolla mainittujen terveydenhuollon tarjoajien tai lääketieteellisten palvelujen olemassaolosta, pätevyydestä, palvelun laadusta tai pätevyydestä. BestClinicillä ei ole tietoa terveydenhuollon tarjoajien tai lääkäripalveluiden kyvystä tai pätevyydestä tarjota käyttäjän tarvitsemaa palvelua, eikä BestClinic voi todistaa näissä laitoksissa lääketiedettä harjoittavien terveydenhuollon ammattilaisten pätevyyttä.

BestClinic ei itse tarjoa tavaroita tai palveluja toimeksiantajana. BestClinic ei tarjoa muita tavaroita tai palveluja lukuun ottamatta käyttäjien saattamista yhteyteen lääketieteellisten palvelujen tarjoajien kanssa. BestClinicistä riippumattomat kolmannet osapuolet tarjoavat lisäpalveluja, kuten lentojen, hotellien tai taksien varauksia. BestClinic kehottaa sinua hankkimaan ja lukemaan palveluntarjoajien ehdot, joita sovelletaan niiden tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin, ja varmistamaan, ettei palveluntarjoaja ole sulkenut pois tai rajoittanut vastuuta. Jotkin palveluntarjoajat saattavat rajoittaa tai sulkea pois vastuun kuolemasta, henkilövahingosta, viivästyksestä ja omaisuuden menetyksestä tai vahingoittumisesta. Kolmannen osapuolen toimeksiantajat (ei BestClinicin alihankkijat) tarjoavat kaikki tavarat ja palvelut, mukaan lukien vierailut, matkat, aktiviteetit, ateriat, konsultaatiot, toiminnot ja menettelyt.

BestClinic noudattaa ammattimaista lähestymistapaa valittaessa kolmansia osapuolia, jotka esitellään asiakkaille ja jotka saattavat tarjota asiakkaille tavaroita ja palveluja osana heidän matkaansa. Siksi on tärkeää huomata, että :

 1. BestClinic ei anna mitään takuuta siitä, että kolmansien osapuolten tarjoamat tavarat tai palvelut soveltuvat tarkoitukseensa tai että ne suorittavat palvelunsa kohtuullisella ammattitaidolla;
 2. Kaikkiin kolmansien osapuolten tarjoamia tavaroita ja palveluja koskeviin varauksiin sovelletaan matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden, sairaaloiden, klinikoiden, hotellien ja muiden tavaroiden ja palvelujen tarjoajien mahdollisesti asettamia ehtoja ja vastuunrajoituksia (joista jotkut rajoittavat tai sulkevat pois vastuun kuolemasta, henkilövahingoista, viivästymisestä ja matkatavaroiden menetyksestä tai vahingoittumisesta);

BestClinic on kerännyt ja esittänyt kaikki sivustolla julkaistut terveydenhuoltoa tai lääketieteen tarjoajia koskevat tiedot omasta aloitteestaan käyttäen näiden laitosten verkkosivustoja ja myynninedistämistietoja, jotka ovat jo yleisön saatavilla tai jotka lääketieteen tarjoajat ovat toimittaneet suoraan. BestClinic ei tarkista näiltä verkkosivustoilta kerättyjen tietojen paikkansapitävyyttä eikä voi taata niiden luotettavuutta ja paikkansapitävyyttä, eikä BestClinic voi taata, että nämä tiedot ovat ajantasaisia ja ajantasaisia.

Kaikki Sivustolla olevat lääketieteelliset tiedot on tarkoitettu ainoastaan käyttäjien yleiseen tiedottamiseen. Sivusto toimii ainoastaan tietokantana tai koulutuslähteenä, jonka avulla sen Käyttäjät voivat tehdä omia due diligence -tutkimuksiaan ja tutkimuksiaan siinä tarkoitetuista terveydenhuollosta, lääketieteellisistä palveluista ja lääketieteellisistä tiedoista. Näitä tietoja ei tule käyttää diagnoosin, hoidon valinnan tai lääkärin valinnan perustana. Tämän sivuston tarkoituksena ei ole sanella, mikä on pätevää, asianmukaista tai parasta hoitoa minkä tahansa terveysongelman osalta, eikä se korvaa pätevän lääkärin arviota. Jos käyttäjällä on tai hän epäilee, että hänellä saattaa olla terveysongelma tai että hän on ehdokas jollekin tällä sivustolla mainitulle lääketieteelliselle hoidolle, hän on velvollinen välittömästi lopettamaan kaikki neuvottelut klinikan tai sairaalan kanssa.

BestCliniciä ei voida pitää lääketieteen harjoittamisena. Sivuston käyttö ei luo lääkärin ja potilaan välistä suhdetta. Käyttäjä ei saa hakea BestCliniciltä suosituksia lääketieteellisestä ongelmasta eikä luottaa niihin.

Vaikka BestClinicillä ei ole syytä uskoa, että sivustolla julkaistuissa tiedoissa on epätarkkuuksia tai puutteita, se ei anna mitään nimenomaista tai hiljaista takuuta tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivusto tarjotaan “sellaisena kuin se on” tai “sellaisena kuin se on saatavilla”, ja käyttäjä käyttää sitä täysin omalla vastuullaan. Tarjoamalla tietoja käyttäjälle, käyttäjän ja BestClinicin välille ei synny tai ole syntynyt mitään sopimusvelvoitteita eikä käyttäjälle ole asetettu minkäänlaista huolellisuusvelvoitetta. Jos toimivaltainen tuomioistuin päättää, että BestClinicillä on huolellisuusvelvollisuus Käyttäjää kohtaan, BestClinic ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä seurauksista, menetyksistä, vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat näiden tietojen käytöstä, paitsi jos kyseessä on BestClinicin huolimattomuus tai välitön tuottamus.

Sivuston tietoja ei tule käyttää diagnoosin, hoidon tai lääkärin valinnan perusteena. BestClinicin ei voida katsoa harjoittavan lääkärin ammattia tämän sivuston ylläpidossa, eikä tässä esitettyjen tietojen ole tarkoitus korvata pätevän lääkärin antamaa lääketieteellistä neuvontaa.

Tietosuoja

Näissä käyttöehdoissa “tiedoilla” tarkoitetaan kaikkia sähköisiä tietoja tai informaatiota, mukaan lukien henkilötiedot, sellaisina kuin ne on määritelty vuoden 1988 ja 2003 tietosuojalaissa ja EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa GRPD 2018 (“tietosuojalainsäädäntö”), jotka käyttäjä on toimittanut sivustolla ja jotka BestClinic välittää lääketieteelliselle palveluntarjoajalle ja joiden käsitteleminen on tarpeen käyttäjän ja lääketieteellisen palveluntarjoajan välisen sopimuksen tekemistä varten. Käyttäjä myöntää, että palvelujen tarjoamisen helpottamiseksi BestClinicin on toimitettava Käyttäjien henkilötiedot, mukaan lukien kaikki annetut lääketieteelliset tiedot, valituille Lääketieteellisille palveluntarjoajille. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa toimittamiseen ja luovuttamiseen näille lääketieteellisille palveluntarjoajille, vaikka nämä lääketieteelliset palveluntarjoajat sijaitsisivat maissa, joissa henkilötietojen suoja ei ole yhtä vahva kuin Euroopan unionissa. BestClinic voi myös käyttää yhteystietoja, kuten puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta, ottaakseen ajoittain yhteyttä Käyttäjään, jotta voidaan tarkastella lääkärin konsultaation edistymistä ja muita BestClinicin palveluihin liittyviä asioita. Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että BestClinic ottaa yhteyttä Käyttäjään tässä yhteydessä.

BestClinic pyrkii suojelemaan käyttäjien ja muiden verkkosivustolle ja sen palveluihin pääsevien henkilöiden yksityisyyttä. Lisätietoja BestClinicin evästeiden käytöstä, kerättyjen tietojen tyypistä, niiden käytöstä ja olosuhteista, joissa BestClinic luovuttaa tietoja, on tietosuojaselosteessa.

BestClinic käyttää palvelimia Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella, joten käyttäjä hyväksyy täten henkilötietojen siirron Euroopan unioniin ja sen ulkopuolelle. Käyttämällä tätä verkkosivustoa käyttäjät antavat suostumuksensa siihen, että BestClinic säilyttää ja käsittelee sekä sähköisesti että manuaalisesti heitä koskevia henkilötietoja (mukaan lukien arkaluonteiset henkilötiedot) BestClinicin toimintaa, johtamista, turvallisuutta ja hallintoa varten ja että BestClinic noudattaa sovellettavia lakeja, asetuksia ja menettelyjä, mukaan lukien henkilötietojen siirto Euroopan unioniin ja Euroopan unionista.

Käyttäjän ja terveydenhuollon tarjoajan välinen viestintä sähköpostitse tai pikaviestimillä. BestClinic voi säilyttää näiden sähköpostien ja viestien sisällön auttaakseen terveydenhuollon tarjoajia seuraamaan viestintää.

Käyttäjän ja terveydenhuollon tarjoajan välinen viestintä puhelimitse voidaan ohjata BestClinicin kautta. BestClinic voi tallentaa kellonajan ja päivämäärän, onnistumisen tai epäonnistumisen ja puhelinnumerot, jotta molemmat voivat seurata keskinäistä puhelinliikennettä. Puhelusta voidaan tallentaa myös äänitallenne. Jos puhelun ääni tallennetaan, käyttäjä kuulee äänimerkin, jossa hänelle ilmoitetaan tästä ennen puhelun alkamista.

Rekisteröitymällä rekisteröityneeksi käyttäjäksi käyttäjät hyväksyvät, että BestClinic voi lähettää mainoksia ja/tai mainosmateriaalia sähköpostitse. Jos käyttäjä ei halua, että BestClinic ottaa häneen yhteyttä markkinointitarkoituksessa, hän voi ilmoittaa siitä BestClinicille seuraamalla lähetetyissä sähköpostiviesteissä olevia “unsubscribe”-linkkejä ja/tai ottamalla suoraan yhteyttä BestCliniciin lomakkeella.

Tietojen toimittaminen

Jos Käyttäjä haluaa järjestää konsultaation lääketieteellisen palveluntarjoajan kanssa, Käyttäjää pyydetään antamaan tiettyjä tietoja, kuten yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ikä, sukupuoli ja tietyt lääketieteelliset tiedot, jotta BestClinic voi esittää tiedot asianomaisille lääketieteellisille palveluntarjoajille. Käyttäjät takaavat ja sitoutuvat siihen, että annetut tiedot ovat ajan tasalla, että ne ovat kaikilta olennaisilta osiltaan täsmällisiä, että ne eivät ole toisten immateriaalioikeuksia tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia ja että ne ovat riittävät BestClinicin helpottamiseksi. Vaikka BestClinic pyrkii aina kunnioittamaan yksityisyyttä, käyttäjien ei tulisi antaa tietoja, jotka voisivat julkisina aiheuttaa henkilökohtaista haittaa.

Internetin kautta lähetettyjen tietojen täydellistä turvallisuutta ei voida taata, sillä ne voidaan siepata, kadottaa tai muuttaa. Käyttäjät ymmärtävät ja suostuvat ottamaan turvallisuusriskin kaikista verkkosivuston kautta toimitetuista tiedoista. BestClinic ei ole vastuussa Internetin kautta lähetetyistä tiedoista eikä ole vastuussa käyttäjälle tai kenellekään muulle vahingoista tai muista menetyksistä, jotka liittyvät käyttäjän BestClinicille tai terveydenhuollon tarjoajalle lähettämiin tietoihin tai BestClinicin, terveydenhuollon tarjoajan tai kolmannen osapuolen käyttäjälle Internetin kautta lähettämiin tietoihin.

Lähettämällä tietosi lomakkeilla tai puhelimitse annat BestClinicille ja sen yhteistyökumppaneille luvan lähettää sinulle tietoja sähköpostitse, tekstiviesteillä, WhatsAppilla tai puhelinsoitoilla BestClinicin luottamuksellisuusperiaatteiden mukaisesti. Voit peruuttaa tämän suostumuksen lähettämällä meille sähköpostia. Yhteydenottopalvelumme on täysin ILMAINEN. BestClinicin kaikissa toimipaikoissa tarjoamat tiedot on tarkoitettu käyttäjälle tiukasti henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mahdollisten hoitojen ja toimenpiteiden tunnistamiseen. Kaikki tällä sivulla lueteltuun laitokseen liittyvät tiedot, jotka ovat peräisin mistä tahansa lähteestä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen hintoihin ja käytettävissä oleviin toimenpiteisiin/operaatioihin, katsotaan luotettaviksi, mutta niitä ei voida taata. Muistutettakoon, että BestClinic ei anna lääketieteellistä neuvontaa tai hoitoa.

Keskeyttäminen/lopettaminen

BestClinic voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta keskeyttää tai lopettaa käyttäjien pääsyn verkkosivustolle tai verkkosivuston osana oleviin palveluihin kokonaan tai osittain mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, jos käyttäjä on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai rikkonut näitä käyttöehtoja tai jos BestClinic ei pysty tarkistamaan tai todentamaan verkkosivustolle toimitettuja tietoja. BestClinic ei ole vastuussa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle verkkosivuston käytön keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tällä sivustolla tai sen kautta tarjottu alkuperäinen sisältö on suojattu erilaisilla kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla, patenttilailla, tavaramerkkisäännöksillä ja -laeilla sekä erilaisilla immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla, sopimuksilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Tämän sivuston sisältämän tai sen kautta tapahtuvan suojatun sisällön kopiointi, jäljentäminen, julkaiseminen tai jakelu on ehdottomasti kielletty ilman BestClinicin kirjallista lupaa. Kaikki tällä sivustolla tai sen kautta esitetyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä missään olosuhteissa.

‍👩‍⚕ PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS ➡️